D: Hvem har allerede solgt sin stemme?

Det vil være interessant at få frem i lyset, hvilke partier, der her i Folketingsvalgkampen modtager økonomisk støtte fra danske partier, og dermed på forhånd har bundet sig til bestemte partier. Demokraatit mener, at vælgerne har ret til disse oplysninger


I Demokraatit havde vi for mange år siden en samarbejdsaftale med De Konservative og vi har senere haft en samarbejdsaftale med De Radikale. Vi har dog aldrig modtaget økonomisk støtte fra disse partier. Vores status lige nu er, at vi står helt frit, da vi ikke har en samarbejdsaftale med et dansk parti eller en dansk blok.

Denne frihed vil vi benytte til at kunne forhandle politisk indflydelse på plads uanset, hvilken blok der vinder valget i Danmark. Vi vil forhandle med udgangspunkt i at skabe de bedst mulige rammeaftaler for Grønland og for den grønlandske befolkning herunder den del af befolkningen, der er på midlertidigt ophold i Danmark på grund af uddannelse eller sygdom.

Men hvordan er det egentlig for de andre partier? Hvem har på forhånd indgået en samarbejdsaftale med et dansk parti, og hvor meget modtager disse partier i økonomisk støtte fra deres danske samarbejdspartnere?

Vi ved, at Siumut er helt åbne omkring, at man på forhånd har indgået en skriftlig aftale med Socialdemokraterne. Det er Siumuts valg, men hvad får partiet til gengæld i form af penge, og er det den rigtige måde at forhandle på? Det mener Demokraatit ikke.

Demokraatit mener, at det er utroværdigt, hvis et parti påstår, at de kan forhandle med alle og samtidig modtager økonomisk støtte fra et dansk parti. Vi mener, at man er nødt til at være fri af økonomiske interesser fra danske partier, hvis man reelt skal kunne sige, at man står frit i en forhandlingssituation. Og vi mener, at chancen for at forhandle et godt resultat hjem er afhængig af, at man ikke på forhånd har en samarbejdsaftale og at man i den forbindelse modtager økonomisk støtte.

For yderligere oplysninger eller interview kan Folketingskandidat Steen Lynge kontaktes på 23 98 23.

Mvh.
Demokraatit