Mere fokus på Grønland

VALGPROGRAM

Mere fokus på Grønland

Det er som om, at Grønland oftest bliver trukket frem, når Danmark har en geopolitisk interesse heri. Det er ikke godt nok.

Grønland skal i langt højere grad være ligestillet med Danmark. Det betyder eksempelvis, at grønlandske virksomheder skal have mere fokus, når store danske erhvervsdelegationer promoveres på interessante markeder.

Det betyder også, at Grønland skal inddrages langt mere i udenrigspolitiske anliggender. Og det betyder, at danskere og ikke mindst danske børn skal have langt mere kendskab til det moderne Grønland.

Det sidste kan eksempelvis ske via øget undervisning herom i Folkeskolen. Det kræver en stærk stemme i Folketinget, hvis der skal fokus på disse ting. Den stærke stemme kan vi levere.